+30 210 9926518

Ο κάθε ένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλο, αυτός είναι και ο λόγος που κάθε φαρμακοτεχνική συνταγή μπορεί να σχεδιαστεί ειδικά για τις ατομικές ανάγκες μας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Η ακόλουθη λίστα παραθέτει μερικά από τα δερματολογικά φαρμακοτεχνικά σκευάσματα που μπορούμε  να ετοιμάσουμε. Εργαζόμαστε μαζί με τον θεράποντα ιατρό και τον ασθενή για να βρούμε λύσεις στα διάφορα προβλήματα και ετοιμάζουμε σκευάσματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα δεν εξαρτώνται μόνο από την επιλογή του φαρμάκου, αλλά επίσης και από τη χρήση μιας κατάλληλης βάσης και της τεχνικής παρασκευής. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον φαρμακοποιό μας για να συζητήσετε τη σύνθεση και τη μορφή της δοσολογίας, την περιεκτικότητα, το ίδιο το φάρμακο ή τον συνδυασμό του με άλλο, που να είναι κατάλληλα για τον κάθε ασθενή.

Ø  Κρέμα Alpha Lipoic Acid

Ø  Γέλη "BLT" ((benzocaine, lidocaine, and tetracaine)

Ø  Αλοιφή Cholestyramine

Ø  2-DeoxyD-Glucose (2-DDG) σε διάφορες μορφές δοσολογίας όπως κρέμες, βάλσαμα χειλιών, και στοματοπλύματα

Ø  Κρέμα Dapsone

Ø  Από του στόματος ή τοπικής εφαρμογής αγωγή με Ivermectin

Ø  Διάλυμα 5% και 10% ΚΟΗ

Ø  Γέλη KojicAcid, Hydroquinone, RetinoicAcid

Ø  Κρέμα ψευδοκαταλάσης

Ø  Τοπική εφαρμογή Tamoxifen

Ø  Διάλυμα τοπικής εφαρμογής TrichloroaceticAcid/LacticAcid/AzelaicAcid

Αλοιφή ουρίας 40%