+30 210 9926518

Ο κάθε ένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλο, αυτός είναι και ο λόγος που κάθε φαρμακοτεχνική συνταγή μπορεί να σχεδιαστεί ειδικά για τις ατομικές ανάγκες μας.

ΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΛΟΕΙΔΗ

BrJPlastSurg 1998 Sep; 51(6):462-9

Τοπική εφαρμογή tamoxifen- μια ενδεχόμενη θεραπευτική αγωγή στη θεραπεία ουλών του δέρματος

Clickhere για να έχετε πρόσβαση στην περίληψη αυτού του άρθρου