+30 210 9926518

Ο κάθε ένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλο, αυτός είναι και ο λόγος που κάθε φαρμακοτεχνική συνταγή μπορεί να σχεδιαστεί ειδικά για τις ατομικές ανάγκες μας.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ

Η ακόλουθη μελέτη διαπίστωσε ότι υδατικό διάλυμα 5% ΚΟΗ (καυστικού καλίου) αποδείχθηκε να είναι τόσο αποτελεσματικό και λιγότερο ενοχλητικό σε σύγκριση με διάλυμα 10% ΚΟΗ. Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει επίσης την αποτελεσματικότητα της τοπικής χρήσης ΚΟΗ στη θεραπεία της μολυσματικής τερμίνθου, απαλλάσσοντας παιδιά που έχουν πληγεί από πιο επιθετικές μορφές θεραπείας.

PediatrDermatol 2000 Nov-Dec; 17(6):495
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης υδατικού διαλύματος 5% ΚΟΗ για τη θεραπεία της μολυσματικής τερμίνθου
.

Clickhere για να έχετε πρόσβαση στην περίληψη αυτού του άρθρου