+30 210 9926518

Ο κάθε ένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλο, αυτός είναι και ο λόγος που κάθε φαρμακοτεχνική συνταγή μπορεί να σχεδιαστεί ειδικά για τις ατομικές ανάγκες μας.

ΨΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΨΩΡΑ

Ανησυχίες έχουν προκύψει για την τις πιθανές βλάβες από τη χρήση permethrins και την αντίσταση σ΄αυτές τις ουσίες και ώθησε την αναζήτηση για μια αποτελεσματική φθειροκτόνα θεραπεία (επαναλαμβανόμενης χρήσης) που δεν είναι επιβλαβής για τα παιδιά. Η ivermectin μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τοπική εφαρμογή ή ως από του στόματος δόση για κάθε ασθενή για τη θεραπεία των ψειρών και της ψώρας.

ClinExpDermatol 2002 Jun; 27(4):264-7

Θεραπεία 18 παιδιών με ψώρα ή δερματικών ερεθισμών από προνύμφη με χρήση Ivermectin

Clickhere για να έχετε πρόσβαση στην περίληψη αυτού του άρθρου

Είκοσι έξι άνδρες και γυναίκες ασθενείς, ηλικίας 5 έως 17 ετών, που είχαν μολυνθεί από ψείρες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την παρουσία αυγών, έλαβαν θεραπεία με μία μόνο από του στόματος δόση 200 μικρογραμμάρια (ivermectin) / κιλό βάρους. Την 14η ημέρα μετά την αγωγή, 20 είχαν ανταποκριθεί στη θεραπεία (77%), και 6 ασθενείς (23%) παρουσιάζονται με πλήρη εξαφάνιση των αυγών και όλων των κλινικών συμπτωμάτων. Την 28η ημέρα, 7 ασθενείς είχαν καθαρίσει τελείως (27%), αλλά 4 από τους 6 ασθενείς( χωρίς αυγά) τη14η ημέρα παρουσίασαν σημάδια επαναμόλυνσης. Αυτή η μελέτη προτείνει λοιπόν την ivermectin, σαν μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία κατά των ψειρών, καθώς και μία δεύτερη δόση αυτής τη10η ημέρα (επαναληπτική θεραπεία)

Trop Med Parasitol 1994 Sep; 45(3):253-4

Αποτελεσματικότητα της ivermectin για την θεραπεία ψειρών της κεφαλής (Pediculosiscapitis).
Clickhere για να έχετε πρόσβαση στην περίληψη αυτού του άρθρου

Διακόσιοι ασθενείς με ψώρα έλαβαν, είτε από το στόμα ivermectin σε μία μόνο δόση των 200 μικρογραμμαρίων / κιλό βάρους σώματος, ή 1% λοσιόν lindane για τοπική εφαρμογή για μία νύχτα. Οι ασθενείς εξετάστηκαν μετά από 48 ώρες, 2 εβδομάδες και 4 εβδομάδες. Μετά από 4 εβδομάδες, το 82,6% των ασθενών στην ομάδα χρήσης ivermectin, έδειξαν αξιοσημείωτη βελτίωση. Μόνο το 44.44% των ασθενών στην ομάδα χρήσης lindane, παρουσίασε παρόμοια ανταπόκριση. Η, από του στόματος, χρήση ivermectin, είναι εύκολο να διαχειριστεί ως εφάπαξ από του στόματος δόση καθώς προκαλεί έγκαιρη και αποτελεσματική βελτίωση των συμπτωμάτων, και υποχώρηση αυτών.

J Dermatol 2001 Sep; 28(9):481-4

Από του στόματος χρήση ivermectin σε ασθενείς με ψώρα (σύγκριση με τοπική  χρήση λοσιόν lindane)

Clickhere για να έχετε πρόσβαση στην περίληψη αυτού του άρθρου

Isr Med Assoc J. 2002 Oct; 4(10):790-3

Η invivo αποτελεσματικότητα φυτικής αντιφθειρικής θεραπείας

Clickhere για να έχετε πρόσβαση στην περίληψη αυτού του άρθρου