+30 210 9926518

Η Φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί τις ισχυρές θεραπευτικές ικανότητες των φυτών για την εξασφάλιση της καλής υγείας. Αποτελεί την αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδο θεραπείας στον κόσμο σήμερα.

Αυξάνοντας τη δόση, επιταχύνεται η θεραπεία;

Όχι. Οι οδηγίες δοσολογίας πρέπει να ακολουθούνται με ακρίβεια προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο και καλύτερο αποτέλεσμα.