+30 210 9926518

Η Φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί τις ισχυρές θεραπευτικές ικανότητες των φυτών για την εξασφάλιση της καλής υγείας. Αποτελεί την αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδο θεραπείας στον κόσμο σήμερα.

Τα βότανα δίνονται σε παιδιά;

Ναι, ωστόσο θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του θεραπευτή για περιπτώσεις παιδιών κάτω των 5 ετών. Οι εσώκλειστες οδηγίες θα σας πληροφορήσουν αν χρειάζεται να ελαττώσετε τη δόση στα παιδιά.