+30 210 9926518

Η Ομοιοπαθητική στηρίζεται στην αρχή ότι μια ουσία, η οποία σε μεγάλες δόσεις προκαλεί τα συμπτώματα μιας ασθένειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελάχιστες δόσεις για να ανακουφίσει από τα ίδια συμπτώματα.

Ομοιοπαθητική

Είναι κατάλληλη για μένα;

Ναι. Η Ομοιοπαθητική ιατρική μπορεί να εφαρμοστεί στους περισσότερους ανθρώπους. Καθώς όμως διατίθενται πολλά ομοιοπαθητικά φάρμακα και κάθε άτομο ανταποκρίνεται διαφορετικά σε μια ασθένεια, πρέπει να δίνεται προσοχή στην αντιστοιχία των συμπτωμάτων με το κατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες λήψης του φαρμάκου.